Tin tức

 

BOSCH RA MẮT CAMERA IP VG5 SERI 7000 THAY THẾ VG5 700 & 800
(Ngày 27-06-2017)

Key Features

    Intelligent Tracking

    Automatic

    On Click

    IVA trigger

      Virtual Masking

    ► CPP4 Encoding & Streaming

    ► On board recording supported by SD card

    ► Dual Power supply, POE+ or 24VAC

    ► High Definition Models supports 1080p30 or 730p60

    ► 256 Presets

    ► In ceiling model for High Definition VG5 7000
read more

[Trở về]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- BOSCH RA MẮT CAMERA IP VG5 SERI 7000 THAY THẾ VG5 700 & 800
- LÝ DO ĐỂ LỰA CHỌN HỆ THỐNG CAMERA HD-SDI FULL HD 1080P
- Khuynh hướng công nghệ
- Sự khác nhau giữa 1080i và 1080p